KARTEL S.C. - Materiały do sitodruku
                Home
                O nas
                Sericol
                Materiały pomocnicze
                Usługi
                Kontakt
        KARTEL S.C. - 2008

statystyka

Dirasol Zenith

<<<   Powrót

Emulsja diazo, potrójnie utwardzana

W emulsji Dirasol Zenith zastosowano unikalny proces utwardzenia, który bazuje na wiązaniach jonowych, zapewniających powstanie optymalnego, trójwymiarowego usieciowania emulsji, kiedy zostaje wystawiona na działanie promieniowania UV. To umożliwia połączenie w emulsji Zenith trwałości i jakości druku tradycyjnej emulsji dwuskładnikowej z niezrównaną łatwością obróbki i osiąganiem niezawodnymi rezultatów.

Bezpieczne oświetlenie
Wszelkie prace z emulsjami Dirasol powinny być wykonywane w świetle o niskiej zawartości niebieskiego i ultrafioletowego promieniowania. Bezpieczne oświetlenie fotograficzne nie jest konieczne, ale zalecane jest stosowanie oświetlenia żółtego, jakie np. dostarcza złota świetlówka fluorescencyjna. Światło dzienne musi być wykluczone albo przefiltrowane przez przesłaniającą okna warstwę żółtego lakieru lub żółtej folii.

Uczulanie emulsji
Emulsja Diazo Zenith jest dostarczana w dwóch opakowaniach składających się z:
Część A      -      ciekła emulsja,
Część B      -      uczulacz diazo (dwuazowy)
które miesza się następująco:
1. Do buteleczki z uczulaczem nalać wody do poziomu nie mniejszego niż 80% jej objętości i dobrze wytrząsnąć, aż do całkowitego rozpuszczenia substancji uczulającej.
2. Dodajemy roztwór uczulacza do emulsji i dokładnie mieszamy. Idealnie, jeśli przed zastosowaniem emulsję pozostawimy na 1 godzinę, aby uwolniły się zawarte w substancji pęcherzyki powietrza.
Emulsja uczulona, przechowywana w temperaturze pokojowej, powinna zostać zużyta w ciągu czterech tygodni.


Przygotowanie siatki
Siatkę należy odtłuścić. W automatycznym urządzeniu czyszczącym za pomocą preparatu Xtend Prep 300 rozcienczonym maksymalnie pięcioma częściami wody lub ręcznie, używając środka Prep 102. Przy stosowaniu Prep 102 najpierw należy zwilżyć sito, a potem nałożyć środek przy pomocy gąbki lub szczotki po obydwóch stronach i rozprowadzić go pocierając siatkę ruchami kolistymi. Proszę się upewnić, że obydwie strony sita zostały dokładnie oczyszczone. Takie sito odkładamy na minutę, a następnie spłukujemy zimną wodą, aby usunąć wszelkie ślady Prep. Odstawiamy sito do całkowitego wyschnięcia.

Rynienki do powlekania firmy Sericol
Rynienka składa się z precyzyjnie wytłoczonego korytka aluminiowego, którego boki są ograniczone plastikowymi zatyczkami, uformowanymi metodą wtryskową, co pozwala na dokładne i jednolite nawarstwianie emulsji światłoczułej. Rynienki są zaprojektowane do wykonania powleczenia o średniej grubości warstwy. Aluminium jest oksydowane, przez co wytwarza się twarda warstwa ochronna zabezpieczająca powierzchnię korytka, chroniąca przed korozją i ułatwiająca czyszczenie. W krawędzie są wbudowane specjalne łopatki i szczeliny, które zapewniają krawędzi powlekającej stały, optymalny kąt nachylenia do siatki, co pomaga w eliminacji nierównomiernego zaciągnięcia emulsji. Te udogodnienia pozwalają nawet stosunkowo niedoświadczonemu operatorowi na szybkie i dokładne zaciągnięcie sita.

Powlekanie emulsją
Powlekanie automatyczne:
Poleca się jedno równoczesne zaciągnięcie emulsji po obydwu stronach. Jeśli wymagana jest większa grubość matrycy, można zastosować jeszcze jedno jednoczesne zaciągnięcie lub dodać kilka zaciągnięć po stronie raklowej.

Powlekanie ręczne:
Nałożyć jedną warstwę po stronie drukowej, a następnie kilka warstw po stronie raklowej, metodą mokro na mokro.

Suszenie

Sito suszymy w pozycji poziomej, skierowane stroną raklową ku górze, w ciemnym pomieszczeniu lub w łagodnym świetle żółtym. Można zastosować nawiew ciepłego powietrza lub komorę suszącą, (do 40oC), o odpowiednim poziomie wilgotności 20-40%. Należy uważać, by na sito nie rozpylić kurzu. Aby zapewnić maksymalną trwałość szablonu, przed rozpoczęciem naświetlania emulsja musi być całkowicie wysuszona. Suche sita pokryte emulsją Zenith należy przechowywać w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu maksymalnie przez cztery tygodnie.

Naświetlanie
Prawidłowy czas naświetlenia jest najważniejszym czynnikiem decydującym o uzyskaniu optymalnej dokładności i rozdzielczości, oraz o trwałości matrycy. Stosując nieznan ą emulsję lub przy wymianie źródła światła poleca się zastosowanie kalkulatora naświetlen. Czasy naświetlania powinien być regularnie sprawdzane przy pomocy kalkulatora naświetlen nawet, jeśli nie zmieniły się żadne parametry w procesie przygotowywania matrycy. To pozwali na ustalenie prawidłowych warunków ekspozycji, również wówczas, kiedy z czasem osłabnie moc emisji lampy.

Film ustawiamy na sicie, przy czym emulsja filmu musi się stykać z emulsją powlekającą sito, i mocujemy go za pomocą taśmy. Następnie takie kompletne sito umieszczamy w kopioramie, celem zapewnienia idealnego przylegania. Poniższe dane mogą być wskazówką przy przeprowadzaniu pierwszego testu.


Wywoływanie matrycy
Delikatnie zwilżać obie strony sita przy pomocy rozpylonej zimnej lub ciepłej wody (nie więcej niż 40oC). Kontynuować wymywanie, aż pokażą się czyste i ostre powierzchnie obrazu. Całkowicie wysuszyć sito w komorze suszącej lub przy użyciu nawiewu ciepłego powietrza.

Retuszowanie i maskowanie
Jakiekolwiek pojawiające się wady czy też drobne otwory mogą być wypełnione przy pomocy pędzelka i środka do retuszu lub emulsji, która wymaga dodatkowego naświetlenia. Jeśli stosować będziemy farby wodne, najlepiej użyć emulsji wodoodpornej. Po wyretuszowaniu sito jest gotowe do użycia.

Oczyszczanie sita
Automatyczne urządzenie czyszczące
Usunąć wszelkie pozostałości farb przy pomocy środka Xtend Screen Cleaner i odwarstwić stosując roztwór Strip Liquid Concentrate.


Mycie ręczne
Wszelkie ślady farb należy zmyć szmatką zwilżoną zmywaczem Xtend Screen Cleaner. Następnie sito zmywamy wodą i nakładamy roztwór środka odwarstwiającego emulsję (Strip Powder lub Liquid) na obydwie strony siatki. Pozostawiamy na kilka minut. Sito może być potem z łatwością oczyszczone strumieniem wody lub przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem.

Opakowanie standardowe
Dirasol Zenith
EPZEN/18 - Large Jumbo Pack (duże opakowanie zbiorcze) emulsji i uczulacza do uzyskania 18 (4 x 4,5) litrów gotowej emulsji.

Dirasol Zenith
EPZEN/5,4 - Small Jumbo Pack (małe opakowanie) emulsji i uczulacza do uzyskania 5,4 (6 x 0,9) litrów gotowej emulsji.


Przechowywanie
Nie uczulona emulsja Dirasol powinna być przechowywana w możliwie najchłodniejszym miejscu (nie poniżej 2oC i nie powyżej 35oC). Przechowywanie uczulonej emulsji powinno się odbywać w podobnych warunkach, w oryginalnych pojemnikach, dokładnie zamkniętych wieczkiem. Produkt pozostaje stabilny w temperaturze 22oC przez dwa tygodnie. Ten czas można wydłużyć przechowując uczuloną emulsję w lodówce. W temperaturze powyżej 22oC okres przechowywania znacznie się skraca.

Zasady bezpiecznego stosowania
Emulsja Dirasol Zenith: - W swoim składzie nie zawierają związków chemicznych toksycznych dla zdrowia, rakotwórczych, mutogennych i tworzących toksyny, zgodnie z dyrektywą 67/548/EC.
- Punkt zapłony wynosi powyżej 55oC, dlatego też nie jest klasyfikowana jako "substancja niebezpieczna" zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych i wybuchowych (DSEAR).

Dokładne informacje na temat bezpiecznego stosowania emulsji Dirasol Zenith i uczulacza są zawarte w odpowiedniej karcie charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej, która jest dostarczana na życzenie.


Informacje dotyczące ochrony środowiska
Emulsja Dirasol Zenith:
- Nie zawiera związków chemicznych naruszających warstwę ozonową - zgodnie z opisem Konferencji Montrealskiej.
- Jest umiarkowanie biodegradalna, jak ustalono w czasie testu w zamkniętej butelce: OECD 301D Closed Bottle Test.
- Nie zawiera żadnych lotnych rozpuszczalników i dlatego jest korzystna dla środowiska naturalnego w porównaniu z produktami rozpuszczalnikowymi.
- W swoim składzie nie ma plastyfikatorów ftalowych.