KARTEL S.C. - Materiały do sitodruku
                Home
                O nas
                Sericol
                Materiały pomocnicze
                Usługi
                Kontakt
        KARTEL S.C. - 2008

statystyka

Uvispeed

<<<   Powrót do    Farby utwardzane promieniami UV

Farby utwardzane promieniami UV do druku na papierze, tekturze i tworzywach sztucznych

GLOSS UG     MATT UM     POSTER AZ     CITYLITE VZ     MULTIFLASH UZ


Gama produktów Uvispeed

Charakterystyka ogólna

Utwardzanie
Utwardzanie w tunelu lampami 2 x 80 Wat/cm, przy zastosowaniu siatki 150.34 WP i przy prędkości przesuwu taśmy odpowiednio:

Gloss UG:30-41 m/min
Matt UM:35-45 m/min
Multiflash UZ:30 m/min
Poster AZ:30-40 m/min
Citylite VZ:30-40 m/min

Poster AZ, Citylite VZ I Multiflash UZ są tak opracowane, że należy je utwardzać cześciowo po nałożeniu każdego koloru, a na końcu utwardzać całkowicie. Więcej szczegółów można znaleYa w sekcji "Informacje o utwardzaniu".

Rozcieńczenie
Gloss UG: max do 10% ZE807 (5% odcieńie fluorescencyjne). W celu przyśpieszenia procesu utwardzania dodać max. 5% ZE813. Przy druku na twardym PCV dodać do 10% ZE817 w celu przyśpieszenia procesu utwardzania lub polepszenia przyczepności. Aby poprawić rozdzielczość można dodać max. do 10% ZE808.
Mat UM: max do 10% ZE637. W celu przyśpieszenia procesu utwardzania na twardym PCV dodać ZE807 w ilości do 10%. Przyczepność może być poprawiona przez dodatek 10% ZE818. Przyśpieszony proces utwardzania może poprawić wykończenie.
Multiflash UZ, Poster AZ i Citylite VZ: max do 10% ZE637. W celu przyśpieszenia procesu utwardzania można dodać ZE813 w ilości do 5%.


Zmywanie
Za pomocą Screen Wash Universal. Do zmywania proszę nie stosować rozcieńczalników do farb UV. Produkty Serisolve AM i SW są zalecane do automatycznych urządzeń czyszczących. Wodę można używać jedynie do farb Poster AZ.


Sito
Zazwyczaj zaleca sie stosowanie sita o nr 150.34 PW. Sita o gestości 120-140 do farb z serii Gloss UG fluorescencyjnych. Sita 140-150.34 do farb Satin UH. Przy zastosowaniu rzadszych sit może wystąpić nadmierne podwijanie się materiału i spowolnienie procesu utwardzania warstw farby.

Typy matrycy sitodrukowej
Matryca musi być odporna na rozpuszczalniki. Zaleca się stosowanie nastepujących materiałów:
Do naświetlania kontaktowego: Dirasol 916, Diarsol Super Coat, film kapilarny 15 mikronów
Do naświetlania projekcyjnego: Dirasol SW10, Diarsol SuperPro.


Wydajność (m2/kg) przy sicie o numerze 150.34 PW

Gloss UG:80-100
Gloss UG fluorescencyjne:55-65
Matt UM:60
Poster AZ:75-85
Multiflash UZ:75-85
Citylite VZ:75-85

UWAGA:
Przed każdym użyciem proszę farbę dobrze wymieszać. Przed rozpoczęciem seryjnej produkcji należy przeprowadzić próby na zastosowanie farby w warunkach występujących w drukarni, z uwzglednieniem jej zgodności z podłożem i innymi stosowanymi farbami. (Patrz szczegółowe informacje o produkcie, "stosowanie z innymi farbami").


Seria farb Uvispeed została opracowana do druku reklam i materiałów z polipropylenu. Zapewnia niezawodność i zachowanie optymalnej konsystencji farby podczas długich serii druku. Wśród tych farb są serie różniące się sposobem wykończenia powierzchni, przeznaczone do druku na papierze, tekturze oraz tworzywach sztucznych. Można nimi drukować na maszynach wszystkich typów, włączając w nie maszyny o kilku liniach kolorystycznych. Farby Uvispeed oferują nieograniczoną stabilność sita, eliminują problemy zwilżania sita i blokowania w czasie druku, a ponadto są korzystne dla miejsca pracy i środowiska naturalnego.


Gama produktów Uvispeed

 • Gloss UG
Uniwersalna farba do druku na papierze, tekturze (również falistej). Produkuje się kolory bazowe, fluorescencyjne oraz komplet do druku triadowego. Połysk farb triadowych i fluorescencyjnych jest słabszy niż kolorów podstawowych. Farby, za wyjątkiem fluorescencyjnych, posiadają doskonałą odporność na działanie rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Dostępne są formuły mieszania Pantone* *Matching Formulae.

 • Matt UM
Seria farb o wykończeniu matowym do druku na papierze, tekturze, PCV i materiałach z poliweglanów. Można je mieszać z farbami z serii Gloss UG i Satin UH w celu otrzymania powierzchni o pośrednim stopniu połysku. Dostępne odcienie bazowe systemu mieszania Seritone Matching.

 • Poster AZ - utwardzanie błyskiem
Komplet farb do druku w procesie czterokolorowym, o wykończeniu matowym, przeznaczony do druku plakatów wieloarkuszowych. Rozwój przemysłu graficznego, gwarantujący "optymalne napreżenie brzegów plakatu" podczas klejenia i przemoczenia oraz doskonałe własności klejące umożliwiają stabilną pozycję arkusza na swoim miejscu na billboardzie. Farby charakteryzują się świetną elastycznością i przyczepnością poszczególnych warstw, odpowiednią dla wiekszości plakatów papierowych. Zmywane są wodą. Dostepne są również koncentraty kolorów podstawowych.

 • Citylite VZ - utwardzane błyskiem
Farby triadowe o satynowym połysku, stosowane do zadruku reklam podświetlanych, "miejskich" plakatów, używanych najcześciej na przystankach autobusowych/ tramwajowych lub do reklam wewnątrz pomieszczeń. Do produkcji farb Citylite VZ stosuje się specjalnych, mocnych pigmentów, które dają mocno nasycone barwy, nawet po podświetleniu od tyłu.

 • Multiflash UZ - utwardzanie błyskiem
Farby o satynowym połysku, używane do zadruku papierów o wyższej gramaturze, tektury i materiałów z PCV w druku na maszynach wielokolorowych. Charakteryzują się dobrą ostrością krawedzi i można je utwardzać za pomocą błysków światła UV. Dostepne są kolory bazowe systemu mieszan Seritone Matching System oraz odcienie triadowe. Dostepne są również formuły mieszania Pantone *Matching Formulae. Przyleganie do błyszczącego PCV może być polepszone przez dodanie ZE818 w ilości do 10%.

Stosowanie z innymi farbami
Gloss UG i Matt UM można ze sobą mieszać. W ten sposób otrzymuje się szeroką gamę farb o różnych stopniach połysku powierzchni. Farbą Gloss UG można zadrukować całkowicie utwardzoną farbę Matt UM i odwrotnie. Wymienione farby nadają się również do druku na całkowicie utwardzonych warstwach farb Colorstar CS, MattPlast MG, Matt Vinyl MV i Plastijet XG.
Poster AZ - nie można jej pokrywać farbami rozpuszczalnikowymi. Inne farby UV mogą być używane ale wówczas należy zwrócić uwagę na zgodnośa z klejem do billboardów.
Multiflash - nie wolno jej mieszać z innymi farbami. Można nią drukować na utwardzonych warstwach farb z serii Gloss UG i Aquaspeed. Na farbie Multiflash można drukować farbą Gloss UG.
Lakier Uvibond UV jest polecany do pokrywania wszystkich tych farb, lakier UV383 do PCV a UV391 do papieru i tektury.


Utwardzanie
Informacje o utwardzaniu wyszczególnione dla każdego produktu są typowe dla nowoczesnych suszarek UV. Rzeczywiste tempo utwardzania zależy od takich czynników jak grubość warstwy farby, stopien krycia, liczba i typ stosowanych lamp, (włączając w to spektrum emisyjne lampy, moc i wydajność) a także wydrukowaną ilość materiału. Przy utwardzaniu za pomocą błysku istotna jest ilość zastosowanych fleszy. Trzeba zwrócić uwagę na zapewnienie każdemu kolorowi prawidłowego utwardzenia w celu osiągniecia optymalnej przyczepności do podłoża, a następnie przyczepności do warstw nadrukowanych. Utwardzanie farby białej i odcieńi zawierających kolor biały przebiega wolniej niż kolorów standardowych Seritone. UG009 czerń kryjąca utwardza sie wolniej od kolorów Gloss UG. Poster AZ, Citylite VZ i Multiflash UZ mogą być utwardzane konwencjonalnie lub metodą błysków. Multiflash UZ001 czarny nie jest dostosowany do metody błysków i dlatego wymaga do utwardzenia urządzenia z ciągłym promieniowaniem UV.
Farby rozpuszczalnikowe muszą być w pełni wysuszone przed nałożeniem na nie warstwy farby UV. W niektórych przypadkach może to trwać nawet do 24 godzin.


Polimeryzacja wtórna samoczynna
Chemiczna reakcja utwardzania zainicjowana przez promieniowanie UV jest kontynuowana jeszcze przez pewien okres czasu po opuszczeniu suszarki. Ta reakcja może niekorzystnie wpłynąć na przyleganie miedzy warstwami i dlatego nie należy dopuścia do nadmiernego utwardzenia. Aby zapewnia optymalne przyleganie pierwszej warstwy i dobrą przyczepność warstw nastepnych, trzeba oszacować długość utwardzania i długość przerw pomiędzy kolejnymi utwardzeniami.

Próby przeprowadzane przed produkcją
Pewne rodzaje tworzyw sztucznych mogą być impregnowane, a impregnaty - tak jak plastyfikatory - migrują, i mogą osłabia przyczepnośa farby nawet po długim okresie czasu od zadruku. Można tego uniknąć przez przemycie, przed drukiem, powierzchni materiaału benzyną lakową.
Powierzchnie zabrudzone klejem, pozostawionym przez papier zabezpieczający na twardym PCV powinny być dokładnie usuniete, zgodnie z instrukcją producenta. Niektóre tworzywa sztuczne mogą stać się kruche w wyniku zadruku, prawdopodobnie z powodu uszkodzenia struktury materiału, czasem nawet po kilku tygodniach po druku. Dlatego, aby tego uniknąa, koniecznie należy sprawdzia zgodnośa tworzywa sztucznego i farby.


Elastyczność
Uvispeed Satin UH i Multiflash UZ sprostają, co do elastyczności, rygorystycznym wymaganiom rynku reklamowego. Kilka warstw farby nadrukowanych na odpowiednim materiale można ciąć gilotyną bez pękania i złuszczania się farby.

Wydajność
Wartości wydajności dla każdego produktu podaje sie dla jednego koloru z każdej serii. Wyższa pigmentacja np. farby białej i kolorów mieszanych zawierających spor1 ilośa bieli, nie pozwala na osiągniecie tej samej wydajności.

Kontrola stopnia połysku
Uvispeed Gloss UG
Poziom połysku może zostaa zredukowany przez dodanie substancji matującej o nazwie ZE816 UV Matting Base. Jeśli zachodzi konieczność dodania sporej ilości tego środka to poleca sie raczej mieszanie farby Gloss UG z farb1 Matt UM, co pozwala na zachowanie głebi koloru. Farba Gloss UG może być mieszana w dowolnej proporcji z farbą Matt UM bez zmian w3aściwości drukujących.
Multiflash UZ/ Satin UH
UZ384 baza matująca może być dodawana do odcieńi z serii UZ/ UH w celu otrzymania optymalnego stopnia połysku.


Ekspozycja zewnętrzna
Farby z serii Uvispeed zostały przetestowane na wpływ warunków atmosferycznych w specjalnym urządzeniu typu Altas - pogodomierzu, które stanowi szklana kula wypełniona ksenonem. Według tej metody możliwość ekspozycji zewnetrznej poszczególnych rodzajów farb oceniono nastepująco:


Gloss UG: do 12 miesięcy;
Matt UM: do 12 miesięcy; z wyjątkiem UM021 i UM064;
Poster AZ: do 3 miesięcy;
Citylite VZ: do 3 miesięcy;
Multiflash UZ: do 24 miesięcy, z wyjątkiem UZ064, UZ114, UZ121, UZ164


Kolory wymienione jako wyjątki mają zredukowaną światłotrwałość i nie powinny być stosowane do przedłużonej ekspozycji zewnetrznej, również jako sk3adniki kolorów mieszanych, które bedą eksponowane na zewnątrz. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o wpływie warunków atmosferycznych na farby proszę kontaktować się z Serwisem Technicznym firmy Sericol.

System mieszania kolorów SERITONE
System Seritone umożliwia mieszanie specjalnych odcieńi. Na system ten składają sie kolory podstawowe plus kolor biały i czarny oraz baza wypełniające.

System mieszania kolorów Pantone
Sericol dostarcza formuły mieszan dla serii Gloss UG, Satin UH i Multiflash XZ. pozwalające na wykonanie dokładnych symulacji kolorów Pantone (na wzorniku z przedrostkiem "C").
Pakiet Sericol zawiera:
1. Przewodnik po formułach mieszania kolorów Pantone
2. Przewodnik Sericol po formułach - skład podany w procentach wagowych
3. Oprogramowanie komputerowe - do stosowania na kompatybilnym komputerze IBM. Ten pakiet pozwala na użytkowanie formuł Pantone oraz na:
 • Przechowywanie danych o specyficznych formułach klientów.
 • Automatyczne obliczanie ilości potrzebnej farby i kosztów.

 • Oszacowanie wydajności farby.

 • Kontrole zapasów; system pozwalający obliczaa stan zapasów i pozosta3ości, kiedy zapas zejdzie poniżej danego (zaprogramowanego) poziomu.
4. Waga Pantone
Zaprogramowana wg odcieńi Pantone, aby zapewnia maksimum dokładności, szybkości i oszczednośa kosztów.
Dla serii Satin UH jest dostepny również całkowicie automatyczny system dozujący, zdolny dozowaa maksymalnie do 20kg. Zaprogramowany zgodnie z formułami Pantone zapewnia dokładność, szybkość i wydajność.


Kolory standardowe

  Gloss UG Matt UM Poster AZ Citylite VZ Multiflash UZ
Czarny UG001 UM001 - - UZ001
Czarny gęsty UG009 - - -
Biały UG021 UM021 - - UZ021
Seritone żółty (odcień zielonkawy) UG064 UM064 - - UZ064
Seritone żółty (odcień czerwonawy) UG066 UM066 - - UZ066
Seritone pomaranczowy UG114 UM114 - - UZ114
Cynober (odcień żółtawy) UG121 UM121 - - -
Seritone czerwony (odcień żółtawy) - - - - UZ121
Jasnoczerwony (odcień niebieskawy) - - - - -
Seritone czerwony (odcień niebieskawy) UG164 UM164 - - UZ164
Seritone magenta UG165 UM165 - - UZ165
Seriton ciemnofioletowy UG127 UM127 - - -
Seritone fioletowy - - - - UZ127
Seritone niebieski UG230 Um230 - - UZ230
Seritone zielony UG325 UM325 - UZ325  
Baza wypełniająca UG381 UM381 - - UZ381
Baza farb metalicznych UG382 - - - -
Żółty triadowy UG052 - AZ052+ VZ052 UZ052
Magenta triadowa UG135 - AZ135+ VZ135 UZ135
Cyjan triadowy UG215 AZ215+ VZ215 UZ215  
Czarny triadowy UG004 - AZ004+ VZ004 UZ004
Baza wypełniająca triadowa UG396 - AZ396 VZ396 UZ396
Żółty L fluorescencyjny UG053 - - - -
pomarańczowy M fluorescencyjny UG105 - - - -
Czerwony M fluorescencyjny UG137 - - - -
Magenta M fluorescencyjna UG139 - - - -
Dostępne w opakowaniach 1 i 5 kg* 5 kg 10 i 200 kg 10 kg 5 i 200 kg

Baza wypełniająca jest dostepna dla każdej serii farb, może być mieszana z ka kiedy wymagana jest wieksza transparentność lub krótszy czas utwardzania.
+ kolory triadowe zgodne z norm1 DIN 16538/9 (BS4160/4686)
* odcieńie fluorescencyjne są dostępne jedynie w opakowaniach 5 kg


Odcieńie metaliczne
Można je uzyskaĆ przez zmieszanie specjalnej bazy Gloss UG Metallic Inc Medium z proszkami srebrnymi lub złotymi, w nastepujących proporcjach wagowych:

MP461Rich Pale Gold - super drobny zŁoty proszek20 cześci wagowych
UG382 baza farb metalicznych80 cześci wagowych
MP483 super drobny proszek srebrny15 cześci wagowych
UG382 baza farb metalicznych85 cześci wagowych


Mieszanine należy zużyĆ w ciągu 8 godzin.
odcieńie metaliczne Gloss UG mogą być podbarwiane, jeśli zachodzi potrzeba, kolorami bazowymi Gloss UG Seritone. Dokładniejsze informacje odnośnie substancji bazowej do odcieńi metalicznych UU382 i farby srebrnej UU475 można znaleŸć w arkuszu informacyjnym "Specjalne farby UV i środki dodatkowe".


Rozcieńczalniki i dodatki

ZE637Rozcieńczalnik do UM, UH, AZ, UZ, VZ, UG fluorescencyjnych;
ZE807Rozcieńczalnik do UG, UM;
ZE813Szybki Rozcieńczalnik do UG, UM, UH, UZ, VZ;h
ZE817Dodatek poprawiaj1cy przyleganie do UG
ZE808Żel do UG
ZE816Baza matująca do UG
ZE818Rozcieńczalnik do UH/UZ

Dostepne w opakowaniach 5 i 1 litrowych.


Czyszczenie sita po druku
Aby w jak najszybszy sposób usunąć plamy z farb pozostaj1ce na sicie po odwarstwieniu emulsji należy zastosowaa produkty SeriGel Clear (OAA03) i Antistain Ultra (ANS81). Postępujemy w nastepujący sposób: Najpierw nakładamy środek SeriGel Clear na obydwie strony sita, a nastepnie na niego Antistain. Pozostawiamy do przereagowania na 30 minut i zmywamy urz1dzeniem z wod1 pod wysokim ciśnieniem. Skład chemiczny mieszaniny pozwala na reczne stosowanie, a czas pozostawienia na sicie może być wyd3użony bez szkodliwego wpływu na jakośa siatki.

Przechowywanie
Pojemniki należy dokładnie zamykać natychmiast po użyciu. Po d3ugiej serii druku nadmiar farby z sita należy wyrzucia. Farby Uvispeed i ich Rozcieńczalniki nie mogą być przechowywane w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w pobliżu Yróde3 ciepła i należy je przechowywaa z dala od nadtlenków. Aby zachować maksymalny czas przydatności do użycia temperatura przechowywania powinna wynosia 10-25oc. Przechowywan1 w chłodnym miejscu farbę można stosowaa przez 12 miesięcy od daty wyprodukowania. Farby Gloss UG odcieńie fluorescencyjne można stosowaa przez około 9 miesięcy od daty produkcji.

Specjalny dobór barw
Specjalne kolory mogą być przygotowane na podstawie próbki wydruku, próbki mokrej farby lub zgodnie z wzornikami Pantone, "British Standard", "HKS", lub "odnośników Munsell ". Do zamówienia należy dołączyć próbkę podłoża oraz numer i typ stosowanej siatki. Inne wymagane właściwości specjalnych kolorów mogą być również bardzo ważne, dlatego należy dostarczyć pełną informacje o przebiegu procesu.
Nasz Dział Techniczny chetnie udzieli porad odnośnie niestandardowych kolorów.
Minimalna zamawiana ilośa wynosi 5 kg.


Zasady bezpiecznego stosowania
Farby Uvispeed:
 • zostały opracowane w taki sposób, że nie zawierają żadnych substancji (toksycznych) rakotwórczych, mutogennych czy chemikaliów tworzących toksyny;
 • nie mają punktu zapłonu dlatego też nie podlegają przepisom o cieczach łatwopalnych;

 • powinny być przechowywane z dala od Ÿródeł ciepła.

Gloss UG, Matt UM, Poster AZ:
 • nie zawierają ołowiu ani innych metali cieżkich co odpowiada wymogom normy EN71-
  Dokładne informacje na temat bezpiecznego stosowania i zasad pracy z farbami sitodrukowymi Uvispeed są zawarte w odpowiedniej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej, które są dostarczane na życzenie.


Informacje dotyczące ochrony środowiska

Farby Uvispeed:
 • Nie zawierają związków chemicznych naruszających warstwe ozonową - zgodnie z opisem Konferencji Montrealskiej.

 • W swym składzie nie zawierają weglowodorów aromatycznych, które są znane ze swego niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

 • Nie zawierają żadnych lotnych rozpuszczalników i dlatego są korzystne dla środowiska naturalnego w porównaniu z produktami rozpuszczalnikowymi.

 • Zostały opracowane w ten sposób, że nie zawierają ołowiu ani innych metali cieżkich, co spełnia wymagania Przepisów o Opakowaniach (Wymagania Zasadnicze) 1998:są 1165 (Artyku3 11 EC Dyrektywy 94/62/EC).


Farby Poster AZ:
 • Latwo je zmyć wodą co redukuje zużycie rozpuszczalników.