KARTEL S.C. - Materiały do sitodruku
                Home
                O nas
                Sericol
                Materiały pomocnicze
                Usługi
                Kontakt
        KARTEL S.C. - 2008

statystyka

Uvibond UV

<<<   Powrót do    Farby utwardzane promieniami UV

Lakiery utwardzane promieniowaniem UV

Dostępne są błyszczące i matowe lakiery Uvibond UV. Przeznaczone są one do lakierowania wydruków sitodrukowych i offsetowych wykonanych na papierze, kartonie i wielu tworzywach sztucznych.

Charakterystyka ogólna

Rodzaj połysku Suszenie Rozcieńczanie i zmywanie Siatka Rodzaj matrycy Wydajność i nr siatki Zastosowanie
Wysoki połysk lub matowy Do 50 metrów/ minutę w suszarkach z lampami 2x80 W/ cm. W warunkach normalnych rozcieńczanie nie jest wymagane, ale dla pożądanej lepkości można dodawać do 15% ZE-637 do lakierów UV-383, UV-390,UV-391, UV-453 i UV-438. W celu zmniejszenia lepkości lakierów UV-400 i UV-405 można dodać do 10% ZE-807. Zmywać stosując Seriwash Universal. Nie zmywać ZE-637 i ZE-807. Sita z pojedynczych włókien o numerach 140-165. Wszystkie odporne na działanie rozpuszczalników.

Zalecane: Autotype: Five Star lub Capillex 25 Sericol: Dirasol 902.
80-100m2/l Sito nr 140. PCW, samoprzylepne winyle, większość powlekanych poliestrów, filmy laminowane OPP, większość papierów i kartonów, arkusze drukowane techniką sitodrukową i offsetową.
Własności
Nieograniczona stabilność na sicie. Krótki czas utwardzania w UV, raz utwardzony lakier nie powoduje sklejania się arkuszy w stosie. Większa wydajność niż lakierów tradycyjnych. Słaby zapach i nieznaczne zanieczyszczenie powietrza. Mocna, elastyczna warstwa, porównywalna do laminatu. Bardzo dobra odporność fizyczna, chemiczna w tym na działanie rozpuszczalników.
Stosowanie z farbami
Lakiery Uvibond UV można stosować z wieloma systemami farb sitodrukowych i innych, ale drukarze powinni przeprowadzać testy sprawdzające przyczepność oraz wpływ lakierowania na zmiany intensywności kolorów, a także inne parametry posiadanego surowca i farby, które mają być polakierowane przed rozpoczęciem seryjnej produkcji. Do wydruków przeznaczonych do lakierowania lakierami Uvibond UV należy stosować farby offsetowe nie zawierające parafin lub bardzo niewielką ich ilość Lakiery sitodrukowe utwardzane UV mogą wpływać na intensywność koloru niektórych farb offsetowych - konieczne są testy przed rozpoczęciem seryjnej produkcji. Do druku na lakierze Uvibond UV zaleca się lakiery Uvispeed UX lub Uvimatt UM. Szczegółowe informacje dot. stosowania lakierów z farbami firmy Sericol zawarte są w tabelce na końcu ulotki.

Ważne:
Wymieszać dokładnie przed użyciem. Zawsze należy przeprowadzać testy sprawdzające przydatność tworzywa, na którym będzie wykonywany nadruk, gdyż podobne tworzywa mogą różnić się między sobą nie tylko zależnie od producenta, ale również zależnie od zakupionej partii.

Zastosowanie lakierów UV

 • Lakiery błyszczące Uvibond UV
Uvibond UV-383 jest lakierem o średniej śliskości utwardzonej powierzchni, przeznaczonym do lakierowania wydruków wykonanych farbami sitodrukowymi i innymi na podłożach winylowych. Dostępny jest w opakowaniach 5 i 1l.
Uvibond UV-390 jest lakierem o małej śliskości utwardzonej powierzchni, przeznaczonym do lakierowania wydruków wykonanych farbami sitodrukowymi na papierach i kartonach, jak i wydruków wykonanych większością farb offsetowych. Dostępny jest w opakowaniach 5 l.
Uvibond UV-391 jest lakierem o dużej śliskości utwardzonej powierzchni, przeznaczonym do lakierowania wydruków wykonanych farbami sitodrukowymi i offsetowymi na papierach i kartonach. Nadaje się zwłaszcza do dwustronnego lakierowania. Dostępny jest w opakowaniach 5 l.
Uvibond UV-453 jest przeznaczony do lakierowania wydruków wykonanych farbami sitodrukowymi i offsetowymi, w tym farbami metalicznymi. Doskonale przylega do papieru, kartonu i filmów laminowanych OPP. Dostępny jest w opakowaniach 5 i 1 l.
 • Lakiery matowe Uvibond UV
Lakier Uvibond UV-400 jest matowy, a jego przeznaczenie jest takie jak lakieru UV-383 i mogą być one ze sobą mieszane w celu uzyskania pośredniego satynowego wykończenia.
Lakier Uvibond UV-405 jest matowy, a jego przeznaczenie jest takie jak lakieru UV-390 i UV-391 i mogą być one ze sobą mieszane w celu uzyskania pośredniego satynowego wykończenia. Dostępny jest w opakowaniach 5l.

Produkty zmniejszające lepkość (dostępne w opakowaniach 5 i 1 l)

ZE-637Rozcieńczalnik
ZE-807Rozcieńczalnik


Produkty specjalistyczne
Uvibond UV-437 Lakier o niskiej lepkości, gotowy do druku z puszki o dużej śliskości utwardzonej powierzchni. Nadaje się zwłaszcza do dwustronnego lakierowania w pracach o dużej prędkości druku.

Uvibond UV-438 Lakier do tłoczenia folii na gorąco przylega do papieru, kartonu i do większości wydruków wykonanych farbami przeznaczonymi do tych podłoży. Lakier ten wytrzymuje tłoczenie folii na gorąco, można go również stosować jako lakier tradycyjny.


Testy przed-produkcyjne
Niektóre gatunki tworzyw mogą być impregnowane smarami, które przemieszczając się mogą obniżyć przyczepność farby i obniżyć odporność nadruku nawet po pewnym czasie od zakończenia druku. Można temu zapobiec przecierając powierzchnię benzyną lakową przed rozpoczęciem druku.
Wszelkie substancje klejące pozostające z papierów zabezpieczających na folii akrylowej lub PCW powinny być dokładnie usuwane zgodnie z zaleceniami producenta Niektóre tworzywa sztuczne stają się kruche po zadrukowaniu i mogą ulec zniszczeniu już po kilku tygodniach od zakończenia druku. Dlatego też konieczne jest przetestowanie przydatności farby do druku na posiadanym tworzywie w celu uniknięcia tego typu problemów. Przed zastosowaniem lakieru UV-438 do folii przeznaczonej do tłoczenia na gorąco, należy sprawdzić zgodność lakieru i folii, gdyż własności i jakość folii do tłoczenia może się różnić się zależnie od producenta.


Wytrzymałość produktu
Lakiery Uvibond UV charakteryzują się większą wytrzymałością na działanie środków chemicznych i rozpuszczalników niż lakiery tradycyjne. Poniższa tabela prezentuje odporność na różne środki chemiczne wydruku wykonanego lakierem Uvibond UV na samoprzylepnym PCW. Druk wykonano przez sito z włókien pojedynczych o nr 140. Wydruk utwardzano z prędkością 20m/minutę w suszarce UV wyposażonej w 2 lampy rtęciowe o mocy 80w/cm, pracującej w warunkach normalnych. Badano odporność wydruków przez zanurzenie ich w badanym roztworze na 24 i 96 godzin.

  24 godziny 96 godzin
Alkohol
Alkalia (10% roztwór sody kaustycznej)
Płyn przeciw zamrażaniu
W
D
W
W
D
W
Wybielacz
Płyn hamulcowy
Trójchloroetan
W
W
W
W
W
W
Kosmetyki
Detergenty
Olej silnikowy
W
W
W
W
W
W
Benzyna
Woda
W
W
W
W
(W= Wspaniała, D= Dobra)


Przechowywanie
Pojemniki należy szczelnie zamykać bezpośrednio po użyciu. Po zakończeniu dłuższego drukowania resztę lakieru pozostałą na sicie należy wyrzucić. Lakiery Uvibond UV oraz rozpuszczalniki należy przechowywać z dala od zródeł ciepła, światła słonecznego i utleniaczy. Pojemniki należy przechowywać w temperaturze od 10 do 25oC. Trwałość lakierów przechowywanych w chłodnych pomieszczeniach wynosi około 12 miesięcy od daty produkcji.

Zasady bezpiecznego użytkowania
Lakiery Uvibond UV:
 • Nie zawierają kancerogennego n-winylo-2-pirolidonu.

 • Nie zawierają związków toksycznych, kancerogennych, mutagennych i teratogennych.

 • Nie są palne i dlatego nie są objęte regulacjami dot. środków łatwopalnych.

 • Wszystkie produkty nie zawierają ołowiu i innych metali ciężkich i odpowiadają normie EN71-3:1988 dotyczącej dopuszczalności do produkcji zabawek dla dzieci.

 • Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania lakierów Uvibond UV zawarte są w załączonej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.


  Informacje dotyczące ochrony środowiska
   Lakiery Uvibond UV:
  • Nie zawierają metali ciężkich.

  • Nie zawierają związków chemicznych, opisanych w Konwencji Montrealskiej, niszczących warstwę ozonową.

  • Nie zawierają węglowodorów aromatycznych, które jak wiadomo wpływają niszcząco na środowisko naturalne.

  • Nie zawierają lotnych rozpuszczalników i dlatego są przyjazne środowisku w porównaniu z lakierami rozpuszczalnikowy

  Bardziej szczegółowe informacje dotyczące stosowania lakierów Uvibond UV zawarte są w załączonej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.

  Tabela Doboru Lakieru Uvibond UV

  Produkty standardowe Produkty specjalistyczne
  Połysk Wysoki połysk Wysoki połysk Matowy Wysoki połysk Matowy Wysoki połysk Wysoki połysk Wysoki połysk
  Lepkość mała mała średnia mała średnia średnia bardzo mała mała
  Rozcieńczanie 0-15%
  ZE-637
  0-15%
  ZE-637
  0-10%
  ZE-807
  0-15%
  ZE-637
  0-10%
  ZE-807
  0-15%
  ZE-637
    0-15%
  ZE-637
  śliskość utwardzonego lakieru średnia Duża Mała średnia Mała Duża Duża Mała
  Obniżenie połysku UV-405 UV-405   UV-400     UV-405  
  Przydatność do tłoczenia folii na gorąco     Dobra   Dobra     Doskonała
  Papiery i kartony
  Wydruki offsetowe* o ++ ++ + ++ ++ ++ ++
  Colorstar CS ++ ++ ++ + + + ++ ++
  Colorjet CO ++ ++ ++ + + + ++ ++
  Coolstar OT ++ ++ ++ + + + ++ ++
  Seristar SX o ++ ++ + + ++ ++ ++
  Tristar GT ++ ++ ++ + + + ++ ++
  Prostar OS ++ ++ ++ + + + ++ ++
  Hystar HY ++ ++ ++ + + + ++ ++
  Aquaspeed AS ++ ++ ++ + + + ++ ++
  Aquaspeed Gloss GL o o o + + + o ++
  Uvispeed UX o ++ o + + o ++ ++
  Uvimatt UM o ++ o + + o ++ ++
  Uviplast UL o ++ + + + + ++ ++
  Aquacolor QL o o o + + + o o
  Tworzywa sztuczne
  OPP Laminat o o o o o ++ o o
  Wydruki Laserowe o o o ++ ++ ++ o +
  Polyplast PY o o o ++ ++ o o o
  Plastijet XG o o o ++ ++ o o o
  MattPlast MG o o o ++ ++ o o o
  Matt Vinyl MV o o o ++ ++ o o o
  Plastipak PA o o o + + o o o
  Aquaplast PW o o o + + + o o
  Uvispeed UX o o o ++ ++ o o o
  Uvimatt UM o o o + ++ o o o
  Uviplast UL o o o ++ ++ o o o  Zasady bezpiecznego użytkowania

  Legenda
  ++ = Doskonałe
  + = Dobre
  o = Nie zalecane
  Należy stosować farby offsetowe nie zawierające parafin lub zawierające ich bardzo niewiele.