KARTEL S.C. - Materiały do sitodruku
                Home
                O nas
                Sericol
                Materiały pomocnicze
                Usługi
                Kontakt
        KARTEL S.C. - 2008

statystyka

Subliscreen Aqua HQ

<<<   Powrót do oferty

System transferów na gorąco

Subliscreen Aqua HQ jest systemem farb wodnych sublimacyjnych, obejmującym koncentraty barwników oraz bazę do mieszania. Po połączeniu tych składników otrzymuje się gotowe do druku farby do produkcji transferów na tkaniny poliestrowe i inne syntetyczne.

Charakterystyka ogólna
Suszenie Rozcieńczanie i zmywanie Siatka Rodzaj matrycy Wydajność Zastosowanie Gama kolorystyczna
Suszenie w strumieniu powietrza:
15-20 sekund w temperaturze 40-50oC.
Wydruków nie wolno suszyć w temperaturze wyższej niż 60oC, gdyż zajdzie zjawisko sublimacji. Można również suszyć w temperaturze pokojowej przez 3-5 minut
Farby gotowe do druku po wymieszaniu składników według podanych proporcji.

W razie potrzeby można rozcieńczać do 10% ZC-656 Detail Thinner.

Do zmycia stosować wodę lub bardziej efektywny AI-A03 Serisolve Aqua.

Do usunięcia zaschniętej farby używać Seriwash Universal Screenwash lub Actisol Superjet Screen Spray.
Sita o numerach 120T-150T.

Można stosować sita o większych oczkach, ale wydłuży się czas suszenia i może wystąpić marszczenie i falowanie papieru.

Wszystkie matryce odporne na działanie wody i rozpuszczalników.
Do retuszu stosować uczuloną emulsję.
Po wysuszeniu ponownie naœwietlić, aby uzyskać pełną wytrzymałoœć.

Zalecane:
Dirasol 915.
(Przeciętnie) 50-55 m2/l. Sito nr 120T.

60-65 m2/l. Sito nr 140T.

80-90 m2/l. Sito nr 150TP.

Wydajnoœć zależy od papieru, sprzętu i zastosowanej techniki.
Poliestry, niektóre gatunki nylonów i akryli i inne tkaniny syntetyczne 10 wyrazistych kolorów, odpornych na pranie.

Własności
Farby kryjące o małej odporności na ścieranie. Łatwo je usunąć monetą , paznokciem itp.

Nadruki na gotowych zdrapkach:
W razie potrzeby wyłącznie farbami Colorstar CS (patrz oddzielna ulotka)

Ważne:
Dokładnie wymieszać bazę skoncentrowany barwnik i przygotowaną farbę przed każdym użyciem. Zawsze należy przeprowadzać testy sprawdzające przydatność transferu do podłoża przed rozpoczęciem seryjnej produkcji.

Papier transferowy
Papier transferowy powinien być wysokiej jakości, powleczony matowy, karton o małej porowatości/ absorbcji o gramaturze 90-150g/m2. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując papier o gramaturze 135 g/m2 lub większej, gdyż lżejsze papiery mogą ulegać marszczeniu/ falowaniu. Marszczenie zmniejsza się, gdy wydruk wysycha. Kolejne kolory można drukować, gdy poprzedni kolor został całkowicie wysuszony i można ustawić pasowanie. Kolory zajmujące największą powierzchnię na wydruku powinny być drukowane w ostatniej kolejności, aby zminimalizować odkształcenie. Rodzaj papieru ma ogromne znaczenie, gdyż zbyt duża jego porowatość może spowodować nadmierne wnikanie farby prowadzące do zmiany koloru lub tworzenie się cieni na krawędzi wydruku.
Podłoża drukowe
Farbami tego typu drukuje się zwykle na odbitkach offsetowych stanowiących podłoże łatwo wsiąkliwe (papiery,kartony).
W tym przypadku bezpośredni nadruk może spowodować pogorszenie ich przyszłej usuwalności, zatem konieczne może okazać się wstępne zadrukowanie śliskim podkładem izolującym np. z lakieru olejowego lub UV. Należy przestrzegać 2-3 dniowej przerwy pomiędzy drukiem pierwotnym (offsetowym) a sitodrukowym nakładaniem poszczególnych warstw (lakiery, zdrapka). Najbardziej zalecanym lakierem do tego celu jest RR-383.
Farba srebrna RR-493 jest zalecana także przy produkcji zdrapek wstępnie zadrukowanymi w drukarkach igłowych.


UWAGA:
W każdym przypadku należy upewnić się co do przydatności danego podłoża jego zgodności ze stosowanymi farbami, lakierami i innymi produktami pomocniczymi.


Przenoszenie Transferów (Transferowanie)
Farby Subliscreen Aqua przeznaczone są głównie do stosowania na tkaninach poliestrowych. Można je stosować tylko na różnego typu tkaninach syntetycznych np. nylonach i akrylach, ale jakość może być osłabiona.
Zalecane parametry przenoszenia transferów:
Tkaniny poliestrowe - 200 - 210oC przez 30-40 sekund.
Ciśnienie - umiarkowane do dużego 3,5-6 bar
Transfery mogą być przenoszone w niższej temperaturze lub przez krótszy czas, jednak wszelkie zmiany parametrów mogą spowodować zmiany w sile kolorów. Dołączona tabela przedstawia najczęstsze problemy występujące podczas prac z farbami sublimacyjnymi oraz podaje przyczyny i środki zaradcze.

Trwałość
Nadruki transferowe wykonane farbami sublimacyjnymi Subliscreen Aqua HQ posiadają dobrą odporność na mycie (pranie) zgodnie z normami I.S.O. (test Nos.1(40 oC), test nr 2 (50oC)i 3 (60oC). Tkaniny z transferem mogą być czyszczone chemicznie. Transferów nie można prasować. Szczegóły dotyczące odporności na działanie światła i warunki pogodowe dostępne są na życzenie.

Gama kolorystyczna/ Proporcje mieszania
Przy proporcjach mieszania 90:10 (baza do mieszania : koncentrat) otrzymuje się kolory o dużej sile i ekonomiczne w użyciu. Proporcje te można zmieniać pomiędzy 99:1 a 60:40, zależnie od wymaganej siły koloru. Kolory o dużej zawartości skoncentrowanego barwnika mają obniżoną odporność na ścieranie i zdzieranie.

Baza do mieszania
Transfery wykonane farbami Subliscreen Aqua HQ charakteryzują się doskonałą przyczepnością i wnikaniem barwnika.
W celu zwiększenia przyczepności transferu do tkaniny można nadruk zadrukować bazą HQ-381. Zadrukowanie bazą zwiększa również odporność na ścieranie i zdzieranie farb o dużej zawartości koncentratu barwnika. Stosując w tym celu baza powinna być rozcieńczona w ilości 10% ZC-656 Detail Thinner i drukowana przez siatkę o nr 150 TP.


Kolory podstawowe - Skoncentrowane barwniki

HQ-001Czerń
HQ-057żółcień jasny
HQ-103Pomarańcz
HQ-154Fuksja
HQ-132Fiolet
HQ-218 błękit
HQ-206Granat
HQ-053żółcień fluorescencyjna
HQ-236Reflex blue
Powyższe produkty dostępne są w opakowaniach 1 kg

Baza do mieszania
HQ-381Baza do mieszania
Powyższy produkt dostępny jest w opakowaniach 5 i 30 kg.

Rozpuszczalniki
ZC-656Detail Thinner
Powyższy produkt dostępny jest w opakowaniach 25 i 5 l.

Przechowywanie
Produkty przechowywane w chłodnych pomieszczeniach:
 • Skoncentrowane pigmenty HQ mają trwałość 24 miesiące od daty produkcji.
 • Baza do mieszania HQ ma trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania znajdują się w załączonej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.


Zasady bezpiecznego użytkowania
Skoncentrowane pigmenty HQ i Baza do mieszania HQ:
 • Nie zawierają związków chemicznych toksycznych, kancerogennych, mutagennych i teratogennych.
 • Nie są palne i dlatego nie są objęte regulacjami dot. środków łatwopalnych.
 • Nie zawierają one ołowiu i innych metali ciężkich i odpowiadają normie EN71-3:1988 dotyczącej dopuszczalności stosowania przy produkcji zabawek dla dzieci.
 • Należy przechowywać je z dala od źródeł ciepła.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania systemu Subliscreen Aqua i rozpuszczalników zawarte są w załączonej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.


Informacje dotyczące ochrony środowiska
Skoncentrowane pigmenty HQ i Baza do mieszania HQ:
 • Nie zawierają metali ciężkich.
 • Nie zawierają związków chemicznych, opisanych w Konwencji Montrealskiej, niszczących warstwę ozonową.
 • Nie zawierają węglowodorów aromatycznych, które jak wiadomo wpływają niszcząco na środowisko naturalne.
 • Są związkami na bazie wody i dlatego są przyjazne środowisku w porównaniu z farbami rozpuszczalnikowymi.

Baza do mieszania HQ:
 • Ulega biodegradacji
 • Nie zawierają związków chemicznych, opisanych w Konwencji Montrealskiej, niszczących warstwę ozonową.

Trudności powstające w czasie pracy

Objaw Prawdopodobna przyczyna środek zaradczy
Słaba siła koloru
 1. Zbyt krótki czas transferowania.
 2. Zbyt niska temperatura transferowania.
 3. Niewłaściwa tkanina.
 4. Zbyt niskie ciśnienie/ nierównomierne ciśnienie podczas transferowania.
 5. Papier usunięty przed zakończeniem transferowania.
 1. Wydłużyćb. czas do około 30 sekund.
 2. Zwiększyćd. temperaturę do około 210oC.
 3. Tkaniny tylko syntetyczne.
 4. Zwiększyćg. ciśnienie - sprawdzićh. prasę.
 5. Pozostawićj. papier do ostygnięcia i usunąćk.
Słaba przyczepność do tkaniny
 1. Tkanina kurczy się.
 1. "Zdekatyzowaćb. "tkaninę pod prasą przed umieszczeniem transferu. Zmienićc. rodzaj tkaniny na odpowiedniejszy.
 2. Zmniejszyće. poziom skoncentrowanego barwnika. Zadrukowaćf. na koniec bazą HQ-381.
Słaba odporność nadruku na ścieranie
 1. Zbyt wysokie stężenie skoncentrowanego barwnika.
 1. Zmniejszyćb. poziom skoncentrowanego barwnika.
Słaba odporność nadruku na ścieranie
 1. Zbyt wysokie stężenie skoncentrowanego barwnika.
 1. Zmniejszyćb. poziom skoncentrowanego barwnika.
Marszczenie, falowanie papieru
 1. Papier o zbyt małej gramaturze.
 2. Siatka o zbyt dużych oczkach.
 3. Farba nie całkowicie wysuszona.
 1. Stosowaćb. papiery o gramaturze 135g/m2 lub większej.
 2. Stosowaćd. siatki o nr 140-150T, aby zmniejszyće. grubośćf. warstwy farby.
 3. Zwiększyćh. czas suszenia, aby odparowaći. całkowicie wodę.
Kolory łączące się na krawędziach rozmazują się na papierze
 1. Zbyt wysoka temperatura suszarki.
 1. Zmniejszyćb. temperaturę suszenia do 50oC lub niższej.
Stabilność na sicie
 1. Zbyt wysoka temperatura w drukarni
 2. Farba nie "opuszcza" siatki.
 1. Dodaćb. do 10% ZE-656 Detail Thinner. Stosowaćc. szablon grubomatrycowy. Zachowuj dużą ilośćd. świeżej farby na siatce.
 2. Stosowaćf. ostrą gumę raklową o średniej twardości. Zredukowaćg. kontakt siatki z podłożem przez regulację odległości "odskoku" siatki.
Nadruki niewytrzymałe na pranie
 1. Zbyt wysokie stężenie skoncentrowanego barwnika
 1. Zmniejszyćb. ilośćc. skoncentrowanego barwnika, rezultaty zależą od rodzaju tkaniny.