KARTEL S.C. - Materiały do sitodruku
                Home
                O nas
                Sericol
                Materiały pomocnicze
                Usługi
                Kontakt
        KARTEL S.C. - 2008

statystyka

Rub Removable RR

<<<   Powrót do oferty

Farby do zdrapek
Rub Removable RR to system łatwo zdzieralnych kryjących farb opracowanych do nadruku na kuponach loteryjnych, biletach, materiałach promocyjnych itp.

Charakterystyka ogólna
Rodzaj połysku Suszenie Rozcieńczanie i zmywanie Siatka Rodzaj matrycy Wydajność i nr siatki Zastosowanie Gama kolorystyczna
Satyna Suszenie w strumieniu powietrza: 55-65oC 20s.
Suszenie na powietrzu 10-15 minut.
10-15% ZC-521. Farby i lakier rozcieńczać 15-25% ZC-521.
Przy wysokich temp. w drukarni stosować ZC-529.

Zmywać stosując Seriwash Universal Screenwash lub Actisol Superjet Screen Spray.
Sita Jednożyłowe o nr 62-77 Każdy typ z wyj. filmów umieszcz. na sicie przy pomocy rozpuszczalników i matryc Stenplex Amber

Zalecane:
Matryce pośrednie lub filmy kapilarne
35m2/kg Sito nr 77 Zdrapki loteryjne Bilety Kupony promocyjne 4 odcienie metaliczne:
3 srebrne, 1 złoty

Własności
Farby kryjące o małej odporności na ścieranie. Łatwo je usunąć monetą , paznokciem itp.

Nadruki na gotowych zdrapkach:
W razie potrzeby wyłącznie farbami Colorstar CS (patrz oddzielna ulotka)

Ważne:
Wymieszać dokładnie przed użyciem. Drukować na dokładnie utrwalonych odbitkach offsetowych, w przeciwnym razie przyszłe "zdrapywanie" będzie utrudnione i niekompletne.

Zakres podstawowych produktów
 • RR-486
  Kryjące metaliczne srebro o średniej twardości o powszechnym zastosowaniu. Na życzenie realizowane są także zamówienia na produkty spełniające wymogi bardziej specyficzne.
 • RR-482
  Kryjące metaliczne srebro trudniej usuwalne, bardziej przydatne do druku na warstwach z lakieru UV i innych powlekanych powierzchniach chroniących np. kupony przed przedarciem.
 • RR-462
  Podobnie jak RR-482 lecz nie zalecane do współpracy z lakierami UV.

Podłoża drukowe
Farbami tego typu drukuje się zwykle na odbitkach offsetowych stanowiących podłoże łatwo wsiąkliwe (papiery,kartony).
W tym przypadku bezpośredni nadruk może spowodować pogorszenie ich przyszłej usuwalności, zatem konieczne może okazać się wstępne zadrukowanie śliskim podkładem izolującym np. z lakieru olejowego lub UV. Należy przestrzegać 2-3 dniowej przerwy pomiędzy drukiem pierwotnym (offsetowym) a sitodrukowym nakładaniem poszczególnych warstw (lakiery, zdrapka). Najbardziej zalecanym lakierem do tego celu jest RR-383.
Farba srebrna RR-493 jest zalecana także przy produkcji zdrapek wstępnie zadrukowanymi w drukarkach igłowych.


UWAGA:
W każdym przypadku należy upewnić się co do przydatności danego podłoża jego zgodności ze stosowanymi farbami, lakierami i innymi produktami pomocniczymi.


Przechowywanie wydruków
Odpowiednio składowane wydruki (z dala od promieni słonecznych i w chłodnym miejscu) zachowują swoje właściwości przez okres do 1 roku od zakończenia druku.

Zakres odcieni
System Rub Removable RR:
RR-486Srebro
RR-482Srebro
RR-462Srebro
RR-461Złoto
Powyższe farby dostępne są w opakowaniach 5 kg.

Rozpuszczalniki
ZC-521Rozcieńczalnik
ZC-529Opóżniacz
Powyższe produkty dostępne są w opakowaniach 25, 5 i 1 l.

Dobór odpowiedniej farby:
 Produkty Specjalistyczne
 RR-482RR-462
Lepkość gotowa do drukuNieNieNie
UsuwalnośćWMM
Do nadruków na: 
Lakier olejowy offsetowyWNN
Lakier UV (UV-390)NWW
Nadruk farbą offsetową
(twardość pow. zdrapki)

D

W

M
Słaby zapach wydrukuWMM
Zapach farby w drukuWMM
Siła kryciaWMM
W - wyśmienite, D - dobre, M - możliwe, N - nie zalecane

Zasady bezpiecznego użytkowania
Rub Removable RR:
 • Nie zawierają związków toksycznych, kancerogennych, mutagennych i teratogennych.
 • Zawierają bar i za wyjątkiem RR-486 nie nadają się do produkcji artykułów dla dzieci.
 • RR-486 odpowiada normie EN71-3:1988 dotyczącej dopuszczalności do produkcji zabawek dla dzieci.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania znajdują się w załączonej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.


Informacje dotyczące ochrony środowiska
Farby Rub Removable RR:
 • Nie zawierają metali ciężkich.
 • Nie zawierają związków chemicznych, opisanych w Konwencji Montrealskiej, niszczących warstwę ozonową.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony środowiska znajdują się w załączonej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.