KARTEL S.C. - Materiały do sitodruku
                Home
                O nas
                Sericol
                Materiały pomocnicze
                Usługi
                Kontakt
        KARTEL S.C. - 2008

statystyka

Polydyne YD

<<<   Powrót do oferty

Farby sitodrukowe
Polydyne YD są to farby sitodrukowe charakteryzujące się doskonałą przyczepnością do aktywowanego i nieaktywowanego polipropylenu, arkuszy z polietylenu oraz do elementów wykonanych na wtryskarkach.

Charakterystyka ogólna
Rodzaj połysku Suszenie Rozcieńczanie i zmywanie Siatka Rodzaj matrycy Wydajność i nr siatki Zastosowanie Gama kolorystyczna
Satyna Suszenie w strumieniu powietrza: 60oC 15-20s. Suszenie w powietrzu: 15-20 minut. Suszenie w piecu: 70oC 1-2 minuty 10-15% ZC-521. Przy małych szybkościach druku i przy drukach precyzyjnych w wysokich temperaturach stosować ZC-529 Do zmywania stosować Seriwash Universal Screenwash, ZC-521 lub Actisol Superjet Screen Spray. Sita z pojedynczych włókien o numerach 90-120 Każdy typ szablonu odporny na działanie rozpuszczalników

Zalecane:
Autotype: Five Star lub Capillex
Sericol:
Dirasol 902
55-65 m2/kg Sito nr 120. octan celulozy. Aktywowany i nieaktywowany polietylen oraz polipropylen, włączając w to arkusze "Priplak" i "Doeflex" 11 kolorów w tym system mieszania kolorów Seritone.
Własności
Farby szybkoschnące w strumieniu powietrza, dające wydruk odporny na zdzieranie. Doskonała stabilność na siatce. Wydruki odporne na działanie kwasu akumulatorowego, wody, wybielaczy, detergentów, alkalii i olejów silnikowych.

Stosowanie z innymi farbami
Biała farba Polydyne YD i baza do mieszania mogą być stosowane jako pierwsza warstwa na podłoże poliolefinowe, na której z kolei można drukować farbami Plastijet XG, Plastijet TG, Polyplast PY oraz Plastipure Fluorescent FP. Pozwala to uzyskiwanie wydruków o wysokim połysku, druki wielobarwne triadowe i fluorescencyjne.

Ważne:
Wymieszać dokładnie przed użyciem. Zawsze należy przeprowadzać testy sprawdzające przyczepność farb do podłoża, na którym będzie wykonywany nadruk, gdyż podobne tworzywa zarówno aktywowane jak i nieaktywowane mogą różnić się między sobą nie tylko zależnie od producenta, ale również zależnie od zakupionej partii.

Tworzywa sztuczne:
Niektóre gatunki tworzyw mogą być impregnowane smarami lub substancjami używanymi w formach do tłoczeń, które przemieszczając się mogą obniżyć przyczepność farby, nawet po pewnym czasie od zakończenia druku. Dlatego też konieczne jest przetestowanie przydatności farby do druku na posiadanym tworzywie w celu uniknięcia tego typu problemów.
Nie zaleca się stosować farb Polydyne YD do druku na aktywowanych i nieaktywowanych dmuchanych elastycznych i półsztywnych pojemników np. butelki na płyn do mycia naczyń. Do tego typu celów należy stosować farby Seripol SO lub Unipol UF (Szczegółowe informacje zawarte są w ulotkach informacyjnych: "Seripol SO farby sitodrukowe" i "Unipol UF farby sitodrukowe").


Wytrzymałość produktu
Farby Polydyne YD charakteryzują się odpornością na wiele produktów przemysłowych jak i na szereg środków, mających zastosowanie w gospodarstwie domowym w tym: wodę, kwas akumulatorowy, wybielacze, płyny do mycia naczyń, wodorotlenek sodowy i oleje silnikowe. Jednakże przed rozpoczęciem seryjnej produkcji zaleca się przeprowadzenie testów, czy wydruk jest odporny na działanie środka chemicznego, z którym prawdopodobnie będzie w kontakcie. Farby Polydyne YD mogą być stosowane do druku na polipropylenowych okładkach. Jednakże do tego typu zastosowań i innych, wymagających częstych manipulacji zaleca się polakierowanie wydruku bazą do mieszania YD-381, aby uniknąć rozmazywania koloru.
Nie zaleca się stosować farb Polydyne YD do wydruków przeznaczonych do ekspozycji na wolnym powietrzu.


System Mieszania Barw Seritone
Podstawowa gałąź farb Polydyne YD składa się z systemu mieszania barw Seritone, co umożliwia drukarzom łatwe i samodzielne wymieszanie koloru. System ten składa się z 9 kolorów podstawowych, starannie wyselekcjonowanych pod względem czystości koloru i przydatności do mieszania. Używając koloru podstawowego Seritone oraz bieli, czerni i bazy do mieszania można wymieszać prawie każdy kolor. Kolory bazowe mogą być stosowane do druku samodzielnego, jednakże ze względu na wymaganą czystość tych kolorów w niektórych przypadkach mogą okazać się niedostatecznie kryjące /transparentne/.

Gama kolorystyczna
Farby Polyplast PY dostępne są w 33 wzajemnie mieszalnych, bezołowiowych kolorach podstawowych i obejmują SFarby Polydyne YD dostępne są w 11 wzajemnie mieszalnych, bezołowiowych kolorach, które obejmują system mieszania kolorów Seritone.

Kolory podstawowePolydyne YD:
YD-001Czerń
YD-021Biel
Powyższe farby dostępne są w opakowaniach 5 i 1 kg.

YD-064 (s)Żółta zielonkawa Seritone
YD-066 (s)Żółta czerwonawa Seritone
YD-114 (s)Oranż Seritone
YD-164 (s)Czerwień niebieskawa Seritone
YD-165 (s)Magenta Seritone
YD-127 (s)Fiolet Seritone
YD-230 (s)Błękit Seritone
YD-325 (s)Zieleń Seritone
YD-021Biel
(s)- kolory bazowe Seritone
Powyższe farby dostępne są w opakowaniach 1 kg.

YD-381Baza do mieszania
Powyższa farba dostępna jest w opakowaniach 5 i 1l.

Rozpuszczalniki
ZC-521Rozcieńczalnik
ZC-529 Opóżniacz
Powyższe produkty dostępne są w opakowaniach 5 i 1l.

Dobór specjalny barw
Istnieje możliwość realizowania zamówień na podstawie przesłanych wydruków, próbek farb lub na podstawie podanych numerów z systemów PANTONE, British Standard, "HKS", "Munsell" lub "Seritone". W tym celu do zamówienia należy dołączyć próbkę podłoża, na którym ma być wykonany nadruk, a także rodzaj i numer stosowanej siatki. Wskazane jest przekazanie wszystkich szczegółowych informacji dotyczących procesu. Nasze biuro obsługi klienta z przyjemnością udzieli państwu pomocy przy doborze niestandardowych barw.Zamówienia specjalne wykonujemy w ilości minimum 5 kg.

Zasady bezpiecznego użytkowania
Wszystkie kolory z wyjątkiem YD-021 Biel oraz YD-381 Baza do mieszania zawierają bar i z tego powodu nie powinny być stosowane do druku na przedmiotach narażonych na kontakt z małymi dziećmi. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania farb i rozpuszczalników Polydyne YD zawarte są w załączonej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.


Zasady bezpiecznego użytkowania
Wszystkie kolory z wyjątkiem YD-021 Biel oraz YD-381 Baza do mieszania zawierają bar i z tego powodu nie powinny być stosowane do druku na przedmiotach narażonych na kontakt z małymi dziećmi. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania farb i rozpuszczalników Polydyne YD zawarte są w załączonej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.


Informacje dotyczące ochrony środowiska
Farby Polydyne YD:
-       Nie zawierają metali ciężkich.
-       Nie zawierają związków chemicznych, opisanych w Konwencji Montrealskiej, które niszczą warstwę ozonową.