KARTEL S.C. - Materiały do sitodruku
                Home
                O nas
                Sericol
                Materiały pomocnicze
                Usługi
                Kontakt
        KARTEL S.C. - 2008

statystyka

Nylobag NB

<<<   Powrót do oferty

Jedno/Dwuskładnikowe farby sitodrukowe

Nylobag NB przeznaczone są do bezpośredniego druku na torbach nylonowych, jak również na innych tkaninach zarówno syntetycznych jak i naturalnych.


Charakterystyka ogólna

Utwardzanie
Utwardzanie w tunelu lampami 2 x 80 Wat/cm, przy zastosowaniu siatki 150.34 WP i przy prędkości przesuwu taśmy odpowiednio:

Suszenie Rozcieńczanie i zmywanie Siatka Rodzaj matrycy Wydajność Zastosowanie Gama kolorystyczna
Suszenie w powietrzu:
30-60 minut z pozostawieniem na noc na suszarce

Suszenie w piecu:
100oC przez 2 minuty
Do 10% ZE-805 Nylo Thinner.
W celu uzyskania jak największego krycia należy drukować farbami nierozcieńczonymi. Przy wysokich temperaturach w drukarni używać do 10% ZE-806 Nylo Retarder Do mycia stosować ZE-805 Nylo Thinner, Seriwash Universal Screenwash lub Actisol Superjet Screen Spray.
W celu uzyskania maksymalnego krycia stosować należy sita z pojedynczych włókien o numerach 34-62T.
Dodruku drobnych szczegółów -sita z pojedynczych włókien o numerach 77T-110T.
Wszystkie matryce odporne na działanie rozpuszczalników.

Zalecane:
Dirasol 915
16 m2/l.
Sito z pojedynczych włókien o numerze 43T
Wiele gatunków nylonów. Poliestry i inne tkaniny syntetyczne. Bawełna, tkaniny mieszane bawełna/poliester. 19 kolorów w tym kolory fluorescencyjne oraz system mieszania kolorów Super QM.
Własności
Dobre własności kryjące. Dobra elastyczność. Wspaniała odporność na pranie, Doskonała przyczepność. Pigmenty nie zawierające ołowiu

Ważne:
Dokładnie wymieszać przed każdym użyciem. Zawsze należy przeprowadzać testy sprawdzające przyczepność farb do tkanin, na których będzie wykonywany nadruk oraz trwałość nadruku.

Dodatki
Katalizator:
Farby Nylobag NB mogą być stosowane w postaci jednoskładnikowej, ale przy zwiększonych wymaganiach druku zaleca się mieszanie farb podstawowych z katalizatorem NB-386.
Dodanie katalizatora poprawia przyczepność farby do podłoża, zwiększa trwałość nadruku oraz zmniejsza niebezpieczeństwo "spadania" nadruku po dłuższym czasie.
Farba po dodaniu katalizatora ma trwałość około 8 godzin. Przed rozpoczęciem druku należy obliczyć ilość farby na dzień pracy, a następnie wymieszać farbę z katalizatorem w podanych poniżej proporcjach:

Farba Nylobag NB90 części wagowych
Katalizator NB10 części wagowych
Resztki farby zawierającej katalizator po zakończeniu druku powinny być wyrzucone.


Dodatek utrzymujący farbę na powierzchni:
W przypadku farb z katalizatorem optymalne ich utrzymanie na tkaninach absorbujących uzyskuje się poprzez dodanie ZE-811. Nie zaleca się stosowania ZE-811 do farby bez katalizatora, a do farb z katalizatorem należy go stosować w następujących proporcjach:

Farba Nylobag NB (z katalizatorem)100 części wagowych
ZE-811 Dodatek utrzymujący farbę na powierzchni 1 część wagowa
Resztki farby zawierającej katalizator po zakończeniu druku powinny być wyrzucone.


Plastyfikator:
Dla poprawienia elastyczności wydruku na lekkich tkaninach do farb katalizowanych zaleca się dodanie plastyfikatora NB-431. Nie zaleca się stosowania NB-431 do farby bez katalizatora, a do farb z katalizatorem należy go stosować w następujących proporcjach:

Farba Nylobag NB (z katalizatorem)90 części wagowych
NB-431 Plastyfikator10 części wagowych
Resztki farby zawierającej katalizator po zakończeniu druku powinny być wyrzucone.


Przyczepność i testy przedprodukcyjne
Farby Nylobag NB charakteryzują się dobrą przyczepnością i elastycznością na wielu gatunkach nylonów, poliestrów i innych tkaninach syntetycznych, ciężkich tkaninach bawełnianych i tkaninach mieszanych bawełniano-poliestrowych.
Niektóre tkaniny mogą być pokrywane lub impregnowane substancjami zabezpieczającymi przed przemakaniem, które mogą osłabiać przyczepność farby do tkaniny, nawet po dłuższym czasie od zakończenia druku. W przypadku tkanin silikonowanych i pokrywanych wodoodpornymi preparatami lepsze rezultaty uzyskuje się stosując farby Nylotex NX (Szczegółowe informacje zawarte są w ulotce o produkcie). W celu uzyskania maksymalnej przyczepności farby do podłoża należy stosować dodatek katalizatora. W przypadkach, gdy nie jest wymagane dobre pokrycie kolorem, przyczepność farby można zwiększyć drukując farbą o mniejszej lepkości w celu polepszenia wnikania farby we włókna tkaniny.
W niektórych przypadkach farba może osłabiać włókna tkaniny w obszarze druku - zwłaszcza, gdy stosuje się farby z dodatkiem katalizatora do druku na tkaninach o małych gramaturach.


Wytrzymałość produktu
Farby Polydyne YD charakteryzują się odpornością na wiele produktów przemysłowych jak i na szereg środków, mających zastosowanie w gospodarstwie domowym w tym: wodę, kwas akumulatorowy, wybielacze, płyny do mycia naczyń, wodorotlenek sodowy i oleje silnikowe. Jednakże przed rozpoczęciem seryjnej produkcji zaleca się przeprowadzenie testów, czy wydruk jest odporny na działanie środka chemicznego, z którym prawdopodobnie będzie w kontakcie. Farby Polydyne YD mogą być stosowane do druku na polipropylenowych okładkach. Jednakże do tego typu zastosowań i innych, wymagających częstych manipulacji zaleca się polakierowanie wydruku bazą do mieszania YD-381, aby uniknąć rozmazywania koloru.
Nie zaleca się stosować farb Polydyne YD do wydruków przeznaczonych do ekspozycji na wolnym powietrzu.


Trwałość nadruku
Nadruki farbami bez dodatku katalizatora posiadają dobrą odporność na mycie (pranie) zgodnie z normami I.S.O. (test 1 - temp.40 oC oraz odpowiadają zaleceniom brytyjskiej komisji d/s środków piorących nr 5,6 i 7 (40 oC).
Nadruki farbami z dodatkiem katalizatora, z wyjątkiem farb kryjących, fluorescencyjnych charakteryzują się doskonałą wytrzymałością na mycie, pranie zgodnie z normami I.S.O.- test nr 3 (60 oC)i 4 (95 oC) oraz odpowiadają zaleceniom brytyjskiej komisji d/s środków piorących nr 2 i 3 (60 oC) i 1 (95 oC).
Nadruki farbami kryjącymi, fluorescencyjnymi z dodatkiem katalizatora charakteryzują się doskonałą wytrzymałością na mycie, pranie zgodnie z normami I.S.O.- test nr 3 (60 oC) oraz odpowiadają zaleceniom brytyjskiej komisji d/s środków piorących nr 2 (60 oC). Nadruki farbami z dodatkiem katalizatora charakteryzują się doskonałą wytrzymałością na czyszczenie chemiczne.

Gama kolorystyczna
Farby Nylobag NB są dostępne w 19 kolorach, które obejmują kolory podstawowe niezbędne do mieszania w systemie Sericol Super QM. System QM umożliwia uzyskanie ponad 200 kolorów przez mieszanie 2 lub 3 kolorów podstawowych w łatwych do zmierzenia proporcjach.

Kolory podstawowe
NB-001Czerń*
NB-021Biel*
NB-042Jasna żółcień *
NB-045Żółcień *
NB-043Żółcień chromowa
NB-162Jasna czerwień *
NB-381Baza do mieszania
NB-134Czerwień *
NB-124Ciemna czerwień *
NB-154Fuksja
NB-127Ciemny fiolet *
NB-227Bardzo jasny błękit *
NB-212Biel*
NB-320Zieleń *

( * ) = kolory podstawowe systemu mieszania Super QM.
Powyższe produkty dostępne są w opakowaniach 1 i 5 l. z wyjątkiem NB-154, NB-127 i NB-227, które dostępne są jedynie w opakowaniach 5 l.


Nylobag NB Kryjące Farby Fluorescencyjne
NB-077Kryjąca fluorescencyjna Żółcień L
NB-119Kryjący fluorescencyjny Pomarańcz M
NB-179Kryjąca fluorescencyjna Czerwień M
NB-180Kryjąca fluorescencyjna Magenta M
NB-294Kryjąca fluorescencyjna Zieleń M
Powyższe produkty dostępne są w opakowaniach 1 l.


Dodatki
NB-386Katalizator NB (opakowania 1 i 0,2 l)
NB-431Plastyfikator (opakowania 1 i 0,2 l)
ZE-811Dodatek utrzymujący farbę na powierzchni (opakowania 0,2 kg)


Rozpuszczalniki
ZE-805Rozcieńczalnik Nylo
ZE-806Opóżniacz Nylo


Informacje dotyczące ochrony środowiska

Farby Nylobag NB:
  • Nie zawierają metali ciężkich.

  • Nie zawierają związków chemicznych, opisanych w Konwencji Montrealskiej, które niszczą warstwę ozonową

  • Nie zawierają węglowodorów aromatycznych, które jak wiadomo mają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Katalizator NB-386:
  • Nie zawiera metali ciężkich.

  • Nie zawiera związków chemicznych, opisanych w Konwencji Montrealskiej, które niszczą warstwę ozonową.