KARTEL S.C. - Materiały do sitodruku
                Home
                O nas
                Sericol
                Materiały pomocnicze
                Usługi
                Kontakt
        KARTEL S.C. - 2008

statystyka

MattPlast MG/MH

<<<   Powrót do oferty

Farby sitodrukowe
MattPlast MG obejmuje system farb wysoce kryjących, o nikłym zapachu i wspaniałych parametrach druku opracowanych do druku na PCW i innych tworzywach sztucznych. Dostępny jest również komplet trwałych farb do druku triadowego.
Charakterystyka ogólna
Rodzaj połysku Suszenie Rozcieńczanie i zmywanie Siatka Rodzaj matrycy Wydajność i nr siatki Zastosowanie Gama kolorystyczna
Matowy Suszenie w strumieniu powietrza: 50oC 12-16s. Suszenie na powietrzu: elastyczne PCW: 4-7 minut. Sztywne PCW do 10 minut. Rozcieńczać 10-15% ZC-521. Przy powolnym druku, druku szczegółów , przy wysokich temp. stosować ZC533. Przy dużych szybkościach druku stosować ZV-556. Zmywanie: Seriwash Universal, ZC533 lub Actisol Superjet Screen Spray. Sita z pojedynczych włókien o numerach 90 120. Każdy typ z wyjątkiem filmów umieszczanych na sicie przy pomocy rozpuszczalników i matryc Stenplex Amber

Zalecane:
Matryce pośrednie lub filmy kapilarne 25. Sericol:
Dirasol 902
32-35m 2/l Sito nr 90. Samoprzylepne nalepki i etykiety w tym nalepki adhezyjne, powlekany poliester, akryle, ABS, CAB. 33 odcienie, w tym system Seritone oraz kolory metaliczne. Osiągalnych jest 1000 kolorów w systemie mieszania kolorów PANTONE

Własności
Mokra farba jak i gotowy nadruk mają wyjątkowo słaby zapach. Farby szybko schną w strumieniu powietrza z uzyskaniem warstwy kryjącej. Są stabilne na sicie i dają doskonałą ostrość obrazu. Farby zgodne z EN71.

Stosowanie z innymi farbami
Farby MattPlast można mieszać z farbami MattVinyl MV. Mieszanina powinna być rozcieńczana ZV-542. Farby MattPlast można również mieszać z farbami Plastijet XG, Plastipak PA, Plastipure Fluorescent FP, Polyplast PY, Seritec TH i Multijet MJ. Mieszaniny powinny być rozcieńczane ZV-551. Farbami MattPlast można drukować na suchych nadrukach wykonanych farbami Plastipak PA, Polyplast PY, MattVinyl MV, Seritec TH i w/w farbami, a także Plastipure FP można drukować na nadrukach farbami MattPlast. ale na nadrukach farbami Colorjet CO nie można drukować farbami MG. Należy stosować system jednoskładnikowy, gdy wymagana jest dobra przyczepność farb do podłoża i pomiędzy kolejnymi kolorami.


Ważne:
Wymieszać dokładnie przed użyciem. Zawsze należy przeprowadzać testy sprawdzające przyczepność farb do podłoża, na którym będzie wykonywany nadruk, gdyż podobne tworzywa mogą różnić się między sobą nie tylko zależnie od producenta, ale również zależnie od zakupionej partii.

Tworzywa sztuczne:
Niektóre gatunki tworzyw mogą być impregnowane substancjami tłustymi, takimi jak plastyfikatory, które przemieszczając się mogą pogorszyć przyczepność farby i obniżyć odporność nadruku nawet po pewnym czasie od zakończenia druku. Można temu zapobiec przecierając powierzchnię benzyną lakową przed rozpoczęciem druku. Wszelkie substancje klejące pozostające z papierów zabezpieczających na folii akrylowej lub sztywnym PCW powinny być dokładnie usuwane zgodnie z zaleceniami producenta.
Niektóre tworzywa sztuczne stają się kruche po zadrukowaniu i mogą ulec zniszczeniu już po kilku tygodniach od zakończenia druku. Dlatego też konieczne jest przetestowanie przydatności farby do druku na posiadanym tworzywie w celu uniknięcia tego typu problemów.

Nalepki dwustronne:
Farby te mogą być stosowane do druku nalepek dwustronnych, gdy oba obrazy są drukowane na tej samej stronie podłoża. Pierwszy obraz (lustrzane odbicie) drukuje się przez sito z pojedynczych włókien o numerach 90 120, po czym drukuje się warstwę podkładową farbą MattPlast MG Biel kryjąca. Następnie drukowana jest warstwa rozdzielająca farbą szarą MG-500 która zapobiega prześwitywaniu obrazów i kolejna warstwa podkładowa, a po niej drugi obraz właściwy. Niezmiernie ważne jest, aby każdy kolor był dokładnie wysuszony przed nadrukowaniem następnego. Kolor podkładowy oraz szarość drukuje się zwykle przez sita o większych oczkach tj. 71-77.

Formowanie próżniowe
Nadruki farbami sitodrukowymi MattPlast MG nadają się do formowania próżniowego PCW, polistyrenem, ABS, oraz niektórymi rodzajami CAB i octanu celulozy. Farbami MattPlast MG uzyskuje się nadruki matowe. Plastipak PA bazę/ lakier można mieszać z farbami MattPlast MG w proporcji 1:4 przy pracach wymagających głębokiego tłoczenia wysokotemperaturowego (Patrz ulotka informacyjna - "Farby sitodrukowe Plastipak PA").

Zgrzewanie częstotliwościowe
Za wyjątkiem barw metalicznych oraz czerni intensywnej MG-009, wszystkie pozosytałe kolory szeregu MattPlast MG/MH nadają się do zgrzewania wysokiej częstotliwości. Niemniej jednak zalecamy przeprowadzenie wstepnych testów zwłaszcza dla kolorów czarnych: MG-001 i MG-010.

Ekspozycja nadruków na wolnym powietrzu - Kolory liniowe MattPlast MG
Przeprowadzono testy wytrzymałości wydruków farbami MattPlast MG na warunki atmosferyczne (test pogodowy Marr BS 3900 F3 Cycle). W warunkach testu wydruki wykonane farbami MattPlast MG, z wyjątkiem MG-164 Czerwień Seritone (BS), MG-190 LF ciemny pomarańcz/ pomarańcz Seritone, MG-461 Złoty wytrzymywały 2000 godzin bez wyraźnego pogorszenia koloru. Odpowiada to 24 miesiącom ekspozycji w Wielkiej Brytanii lub innym miejscu o podobnym klimacie. Do nadruków farbami MattPlast MG, podobnie jak do wszystkich matowych prac, łatwo przylega kurz i brud. Można tego uniknąć przez przedrukowanie lakierem PY-433 EL Lakier zadrukowy. (Szczegółowe informacje zawarte są w oddzielnej ulotce: "Polyplast PY EL System"). Nie zaleca się stosowania farb MG-164 i MG-190 do nadruków, które mają przebywać na dworze dłużej niż 12 miesięcy. Nie powinno umieszczać się na dworze nadruków wykonanych farbą MG-461, gdyż ich trwałość na zewnątrz pomieszczeń wynosi jedynie 3 miesiące .

Ekspozycja nadruków na wolnym powietrzu - Kolory triadowe MattPlast MH
Nadruki farbami MattPlast MH po polakierowaniu lakierem PY-433 EL są wyjątkowo odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Przeprowadzono testy wytrzymałości wydruków farbami MattPlast MH na warunki atmosferyczne (test pogodowy Marr´a BS 3900 Part F6). Testy te pokazały, że umieszczone w pozycji pionowej prace wykonane na trwałym podłożu i polakierowane lakierem PY-433 EL nie powinny zmienić koloru przed upływem 5 lat w klimacie zbliżonym do klimatu Wielkiej Brytanii. Wydruki farbami MattPlast MG są matowe i nie powinny być eksponowane bez polakierowania, gdyż łatwo przyczepia się do nich kurz i brud. Z uwagi na ograniczoną trwałość kolorów liniowych MattPlast MG nie są one zalecane do ekspozycji na dworze. (szczegóły zawarte powyżej "Ekspozycja nadruków na wolnym powietrzu - Kolory liniowe MattPlast MG"). Jeśli istnieje konieczność łączenia farb liniowych odpornych na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych z farbami triadowymi należy stosować farby systemu Polyplast PY EL i lakierowanie prac lakierem PY-433 EL Lakier zadrukowy. (Szczegółowe informacje zawarte są w oddzielnej ulotce: "Polyplast PY EL System").

Gwarancje:
Gwarancja na trwałość nadruków wykonanych farbami triadowymi MattPlast MH i polakierowanych lakierem PY-433EL eksponowanych na dworze w klimacie umiarkowanym (zbliżonym do klimatu Wielkiej Brytanii) jest dostępna w firmie Sericol. Aby gwarancja była ważna musi być udzielona pisemnie przed pierwszym użyciem. Informacje dotyczące trwałości nadruków w innym niż umiarkowany klimacie można uzyskać w firmie Sericol.


Kolory triadowe MattPlast MH - Zalecenia specjalne
W celu uzyskania jak najlepszej odporności na działanie zmiennych warunków atmosferycznych należy przestrzegać następujących zasad:
  • Drukować można na wierzchniej stronie podłoża po czym lakierować nadruk lakierem PY-433EL.
  • Można dodawać maksymalnie 25% bazy do każdego koloru.
  • Nie wolno dodawać innych farb i lakierów.
  • Nadruki należy umieszczać w pozycji pionowej.
  • Nie wolno dodawać uniwersalnych podbarwiaczy do farb i lakieru.
Farby: - Triadowe MattPlast MH

MH-052Żółcień triadowa
MH-135Magenta
MH-215 Błękit triadowy
MH-004 Czerń triadowa
MH-396Baza do mieszania

Rozcieńczanie: - Maksymalnie 25%

ZC-521Rozcieńczalnik
ZC-533Opóżniacz
ZV-556 Rozcieńczalnik szybki

Lakierowanie: - Polyplast PY-433EL Lakier nadrukowy:


Rozcieńczanie: - Maksymalnie 25%

ZV-557Rozcieńczalnik
ZV-558Opóżniacz
ZV-556 Rozcieńczalnik szybki

Podłoże: - trwałe PCW


Siatka: - 120T z włokien pojedynczych lub o większych oczkach.


Kolory metaliczne MattPlast MG
Drobne jasne złoto w proszku
MP-489Drobne złoto w proszku
MP-490Sproszkowany pigment brązu
MP-491Sproszkowany pigment miedzi
MP-467 Pasta srebrna

System ten został opracowany w celu umożliwienia drukarzom łatwego, samodzielnego wymieszania koloru farby. W systemie farb MattPlast MG są również kolory metaliczne złoty i srebrny. Ponadto dostępne są proszki metaliczne: brąz, miedź oraz złoto, które rozprowadza się w bazie do mieszania farb metalicznych. Najkorzystniejsze są proporcje wagowe 80% bazy i 20% proszku metalicznego. Szczegółowe informacje zawarte są w ulotce "Uniwersalne podbarwiacze, farby metaliczne i lakiery". Nie zaleca się wykonywania kolejnych nadruków na kolorach metalicznych, gdy wymagana jest duża przyczepność kolejnych warstw do siebie. Z tego powodu kolory metaliczne powinny być drukowane w ostatniej kolejności. Gdy istnieje konieczność druku innych kolorów na kolorach metalicznych to do farb metalicznych należy dodać MG-382 bazę do mieszania kolorów metalicznych. Przyczepność warstwy farby do podłoża wzrasta w miarę obniżania zawartości proszku metalicznego w farbie. Proporcje dopasować tak, aby otrzymać optymalną relację między przyczepnośćią, kryciem i możliwością ponownego zadrukowywania.

System Mieszania Barw Seritone
System ten został opracowany w celu umożliwienia drukarzom łatwego, samodzielnego wymieszania koloru farby. System ten składa się z 10 kolorów podstawowych, starannie wyselekcjonowanych pod względem czystości koloru i przydatności do mieszania. Używając koloru podstawowego Seritone oraz bieli, czerni i bazy do mieszania można wymieszać prawie każdy kolor. W celu uzyskania jak najlepszej odtwarzalności barwy zaleca się stosowanie kolorów bazowych Seritone w połączeniu z MG-010 Czerń do doprawyi MG-030 Biel do doprawy, które zostały opracowane specjalnie do tego celu. Kolory bazowe mogą być stosowane do druku samodzielnego, jednakże ze względu na wymaganą czystość tych kolorów w niektórych przypadkach mogą okazać się niedostatecznie kryjące /półprzezroczyste/. Do druku bieli lub czerni zaleca się stosowanie podstawowych kolorów: MG-021 Biel, MG-023 Super Kryjąca Biel, MG-001 Czerń lub MG-009 Zagęszczona Czerń, gdyż charakteryzują się one większym kryciem i siłą koloru niż kolory dobarwiające.

Gama kolorystyczna
Farby Plastijet XG dostępne są w 32 wzajemnie mieszalnych, bezołowiowych kolorach, odpornych na działanie światła. System farb MattPlast MG składa się z 33 wzajemnie mieszalnych kolorach. Posiada 4 kolory bezołowiowe, które są odpowiednikami farb zawierających ołów. System obejmuje również 2 kolory metaliczne : złoty i srebrny.
MG-009 Zagęszczona czerń
MG-023 Super kryjąca biel
Dostępne są również kolory triadowe do druku czterokolorowego.


Kolory podstawowe Plastijet XG:
System MattPlast MG:
MG-001   Czerń
MG-009   Zagęszczona Czerń (T)
MG-010   Czerń do doprawy
MG-021   Biel
MG-023   Super kryjąca Biel
MG-030   Biel do doprawy
MG-041(s)   Żółcień zielonkawa Seritone
MG-042   Żółcień chromowa
MG-043(s)   Żółcień czerwonawa Seritone (T)
MG-102(s)   Czerwień żółtawa Seritone (T)
MG-121(s)   Pomarańczowy
MG-122   Szkarłat (T)
MG-164   Czerwień niebieskawa Seritone
MG-165(s)   Magenta Seritone
MG-126   Magenta
MG-127(s)   Fiolet Seritone
MG-203 (s)   Błękit
MG-233(s)   Błękit czerwonawy Seritone
MG-204   Magenta Seritone
MG-225   Ultramaryna
MG-230(s)   Błękit Seritone
MG-205   Błękit Monastral
MG-206   Granat
MG-283   Jasna Zieleń
MG-325(s)   Zieleń Seritone
MG-284   Zieleń Monastral
MG-500   Szara rozdzielająca
MG-381   Baza do mieszania

Powyższe farby dostępne są w opakowaniach 5 i 1 kg.
(T)= farby zawierające ołów
(LF) = farby nie zawierające ołowiu - są odpowiednikami 4 kolorów, które zawierają ołów. Zostały opracowane tak, aby pigmenty wchodzące w skład farby nie zawierały ołowiu ani innych metali ciężkich (patrz rozdział zasady bezpiecznego użytkowania). Kolory różnią się nieznacznie od swoich odpowiedników zawierających ołów, ale nadają się w równym stopniu do mieszania.


MG-080   Żółcień czerwonawa Seritone
MG-190   Oranż Seritone
MG-191   Czerwień żółtawa Seritone
MG-192   Szkarłat
Powyższe farby dostępne są w opakowaniach 1 kg.
(s) = kolory podstawowe Seritone


Kolory fluorescencyjne
Do druku kolorów fluorescencyjnych z kolorami MattPlast MG zaleca się stosowanie farb Plastipure Fluorescent FP. Szczegółowe informacje zawarte są w ulotce informacyjnej "Plastipure Fluorescent FP".


Kolory metaliczne
MG-461   Złoto
MG-462   Srebro
MG-382   Baza do mieszania kolorów metalicznych

Kolory triadowe MattPlast MH
MH-052   Żółcień triadowa
MH-135   Magenta triadowa
MH-004   Niebieski triadowy
MH-396   Baza do mieszania kolorów triadowych
Powyższe farby dostępne są w opakowaniach 5 i 1 kg.

Rozcieńczalniki
ZC-521   Rozcieńczalnik
ZV-556   Szybki rozcieńczalnik
ZC-533   Opóżniacz
Powyższe produkty dostępne są w opakowaniach 25, 5 i 1 l.

Uniwersalne podbarwiacze
Dostępna jest gałąź 10 niefluorescencyjnych i 4 fluorescencyjnych wysoce skoncentrowanych kolorów podstawowych do podbarwiania. Nie zaleca się stosowania kolorów fluorescencyjnych z farbami MattPlast MG, ale do farb można dodać do 10% niefluorescencyjnych podbarwiaczy.
Bliższe informacje zawarte są w ulotce "Uniwersalne podbarwiacze, farby metaliczne i lakiery".


Zasady bezpiecznego użytkowania
  • Farby oznaczone (T) zawierają ołów i dlatego nie mogą być stosowane na przedmiotach przeznaczonych do kontaktu z dziećmi. Mogą być również niebezpieczne dla płodu ludzkiego.
  • Pozostałe farby nie zawierają one ołowiu i innych metali ciężkich i odpowiadają normie EN71-3:1988 dotyczącej dopuszczalności przy produkcji zabawek dla dzieci.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania farb MattPlast MG i rozpuszczalników zawarte są w załączonej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.


Informacje dotyczące ochrony środowiska
Farby MattPlast MG/MH nie zawierają związków chemicznych, opisanych w Konwencji Montrealskiej, niszczących warstwę ozonową.